Ce este botezul?
" Icoana aceasta inchipuitoare va mantuieste acum pe voi, si anume botezul, care nu este o curatare de intinaciunile trupesti, ci marturia unui cuget curat inaintea lui Dumnezeu, prin invierea lui Isus Hristos.." 1 Petru 3:21

De ce ne botezam?
Isus a spus:"Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit" Marcu 16:16

"Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.
Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: "Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?"
Filip a zis: "Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: "Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu."
A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen. " Faptele Apostolilor 8:35-38

"După aceea Isus, şi ucenicii Lui, a venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi boteza. Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi. " Ioan 3:22-23

Niciun comentariu: